Ring för kostnadsfri rådgivning:
08-500 223 24

Medarbetare


Mina Svärd
Advokat

0706 - 62 15 88
mina@minaadvokater.com

Mina tog sin examen vid Stockholms universitet och är antagen som ledamot i Sveriges Advokatsamfund. Hon har tidigare arbetat i Thailand på en internationell thailändsk advokatbyrå, samt på en familjerättslig byrå i Sverige.

Efter att ha processat vid dem flesta domstolar runt om i Sverige startade hon år 2011 byrån Mina Advokater i Stockholm som idag även har ett mottagningskontor i Norrköping. Mina är flerspråkig och talar bland annat flytande persiska. Med en fördjupad utbildning inom barnrätt och processerfarenhet inom området känner hon också till dem bästa tipsen för att hindra det allt svårare samhällsproblem vi står inför med vårdnadstvister.

Därutöver åtar sig Mina uppdrag som offentlig försvarare, särskild företrädare för barn samt målsägandebiträde.

Med en stark förhandlingsförmåga samt hög juridisk kompetens, kan du som klient känna dig trygg med att dina intressen alltid kommer att tillvaratas på bästa sätt.

Läs mer...

Carina Hjort
Biträdande jurist

0739 - 62 66 45
carina@minaadvokater.com

Carina Hjort har studerat vid Stockholms universitet och har arbetat vid advokatbyråer med inriktning främst på asylrätt och humanjuridik. Hon har läst specialkurser inom internationell rätt och har många års erfarenhet av humanjuridiken. 

Hos Carina finner ni en engagerad jurist som tar varje ärende på stort allvar och har som målsättning att göra alla sina klienter nöjda. 

Läs mer...

Melinda Darban
Biträdande jurist

0733 - 44 48 73
melinda@minaadvokater.com

Melinda har studerat vid Uppsala universitet, och har läst fördjupningskurser i rättspsykologi och brottmål där hon har kommit i kontakt och fått en djupare förståelse för den juridiska problematik som råder kring dessa typer av frågor.

Hennes tidigare erfarenheter består av administrativ förstärkning hos bl.a. Advokatfirman Glimstedt AB, White & Case AB, Socialstyrelsen m.fl. Melinda är en driven, prestigelös och stresstålig jurist som alltid med engagemang arbetar för att tillvarata klientens intressen. Hon ger inte upp i första taget och tar gärna i lite extra för att få jobbet gjort. Melinda bidrar med ett högkvalitativt arbete samtidigt som hon är lyhörd och ödmjuk inför varje enskilt ärende. Hon åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden.

Läs mer...

Susanne Hansson
Paralegal

08 - 500 223 24
susanne@minaadvokater.com

Susanne sköter det administrativa på byrån och ser till att reglerna kring god advokatsed efterföljs. Susanne har läst terapeutisk juridik, rättspsykologi samt fördjupat sig inom rättsmedicin.

Läs mer...