Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Boende

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna får rätten, efter talan av en eller båda, besluta vem som barnet ska bo med. Föräldrarna kan annars skriftligt avtala om barnets boende om socialnämnden godkänner det. Barn behöver någonstans att bo. Barnets rätt till omvårdnad och trygghet enligt FB 6:1 får sägas innefatta ett boende. Boförälder är dock inte alltid synonymt med den förälder som barnet bor med rent faktiskt. Trots att 25 % av alla barn idag har separerade föräldrar och därmed i de flesta fall bor hos bägge föräldrarna, räknas bara en av föräldrarna som boförälder.

Att lösa boende frågan är inte alltid lätt. Den lokala skattemyndigheten avgör med hjälp av folkbokföringslagen hos vem barnet ska vara skrivet. Om ni är överens om var barnet ska vara folkbokfört beslutar skattemyndigheten utifrån det. Den förälder hos vilken barnet är skrivet kallas för boendeföräldern.

Boendeföräldern har inte rätt att flytta till annan ort med barnet utan att den andre föräldern godkänner det om föräldrarna har gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad innebär att föräldrar skall vara överens i större frågor som rör barnet däri inkluderas barnets boende


Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24