Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Testamente

Egendom som är reglerad efter dödsfall skapar trygghet för den som skriver testmentet och för arvingarna. Ett välskrivet testamente upprättat på ett korrekt sätt förebygger också bittra arvstvister om kvarlåtenskapen. Om det finns barn från tidigare äktenskap, så kallade särkullbarn, och det inte finns en villja att dessa skall ärva förrän både make/maka har avlidit bör ett testamente upprättas.

Ett testamente kan avse viss egendom eller all egendom man efterlämnar. Den som har speciella önskemål om fördelningen av kvarlåtenskapen, till exempel att ett av barnen skall ha viss egendom eller mer än syskonen kan förordna om detta i sitt testamente. Om det inte finns några legala arvingar är det viktigt att upprätta ett testamente om man vill att egendomen skall tillfalla annan än Allmänna arvsfonden. Den som verkställer ett testamente kallas för testamentsexekutor.

Våra jurister har möjlighet att anta sig uppdrag som testamentsexekutor.
Ett testamente är omgärdat av många formkrav och det är därför viktigt att få rätt hjälp när testamentet utformas. Ett testamente som utformas på ett felaktigt sätt kan i värsta fall vara ogiltigt.


Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24