Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Umgänge

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som den inte bor med och det är ett gemensamt ansvar för barnets föräldrar att tillgodose att det sker. Den föräldern som barnet bor tillsammans med ska ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Ett umgänge innebär att föräldern och barnet i fråga antingen träffar varandra eller att de kontaktar varandra på annat sätt. Rätten kan på talan av en förälder eller socialnämnden besluta om umgänge. Föräldrarna kan även skriftligt avtala om umgänget om socialnämnden godkänner det.

Umgänge är, i dagligt tal, rätten att få tillbringa tid tillsammans, dela vardagen med sin förälder eller sitt barn. FB 6:15 1 st stadgar om barnets rätt till umgänge, vilket är starkt sammankopplat med
barnets bästa enligt FB 6:2 a och FB 6:15 2 st.

I alla frågor som rör vårdnad, boende och umgänge ska man försöka förstå barnet och ta reda på hur barnet uppfattar sin situation och eventuella förändringar. Det ska även analyseras vilka följder olika beslutsalternativ kan få för barnet nu och i framtiden. Bedömningen av vad som är barnets bästa kan inte göras schablonmässigt utan måste bli beroende av omständigheterna i det särskilda fallet och vid bedömningen ska hänsyn tas till allt som rör barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling. Både kortsiktigt och långsiktigt.


Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24