Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Vårdnad

Vårdnaden regleras i FB 6 kapitel och är den mest betydande delen av det rättsliga föräldraskapet. Är föräldrarna gifta inträder automatisk gemensam vårdnad vid barnets födelse. Även om föräldrarna senare skiljs kvarstår vårdnaden FB 6:3. Är föräldrarna inte gifta med varandra är modern ensam vårdnadshavare.

Sedan 1 oktober 1998 kan fadern även mot moderns vilja begära att rätten dömer till gemensam vårdnad FB 6:5. Föräldrarna kan även avtala om enskild eller gemensam vårdnad och få avtalet godkänt av socialnämnden FB 6:6. Den ogifta mannen måste i motsats till den gifta mannen vidta särskild åtgärd för att få ta del i vårdnadsansvaret.

Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem om inte rätten beslutat annat. Föräldrarna kan, om de är vårdnadshavare, skriftligt avtala om barnets vårdnad om socialnämnden godkänner det. Vårdnaden består tills dess att barnet fyllt 18 år eller tills den dag barnet ingått äktenskap om det inträffade innan 18 års dagen.

En vårdnadshavare är ansvarig för barnets personliga förhållanden, för tillsynen, och ska se till att barnets behov blir tillgodosett. Vårdnadshavaren ansvarar även för att barnet blir försörjt och får tillfredsställande utbildning.

Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24