Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Medarbetare

Mina Svärd

Mina tog sin examen vid Stockholms universitet och är antagen som ledamot i Sveriges Advokatsamfund. Hon har tidigare arbetat i Thailand på en internationell thailändsk advokatbyrå, samt på en familjerättslig byrå i Sverige.

Efter att ha processat vid dem flesta domstolar runt om i Sverige startade hon år 2011 byrån Mina Advokater i Stockholm som idag även har ett mottagningskontor i Norrköping. Mina är flerspråkig och talar bland annat flytande persiska. Med en fördjupad utbildning inom barnrätt och processerfarenhet inom området känner hon också till dem bästa tipsen för att hindra det allt svårare samhällsproblem vi står inför med vårdnadstvister.

Därutöver åtar sig Mina uppdrag som offentlig försvarare, särskild företrädare för barn samt målsägandebiträde.

Med en stark förhandlingsförmåga samt hög juridisk kompetens, kan du som klient känna dig trygg med att dina intressen alltid kommer att tillvaratas på bästa sätt.

Pontus Rosengren

Pontus Rosengren har en bred kompetens inom frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn. Pontus tog sin juristexamen vid Örebro Universitet.

Han är en driven, prestigelös och engagerad jurist som alltid fokuserar på att tillvarata klientens intressen. Han bidrar med ett högkvalitativt arbete samtidigt som han är lyhörd och ödmjuk inför varje enskilt ärende. 

Med sin bakgrund från skola och omvårdnad, har han tagit med sig en djup förståelse för människor i utsatta situationer, tålmodighet och en förmåga att förklara saker på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt.
Bortsett från i humanjuridiska ämnen fördjupade Pontus sig i flera olika rättsområden under juristutbildningen, däribland associationsrätt och immaterialrätt. Detta har gett honom en bredd i hans juridiska kunskaper som följer med och hjälper honom dagligen i arbetet.

Linton Kennegård

Linton har läst juristprogrammet vid Stockholms universitet där han fördjupat sig i folkrätt och migrationsrätt. Linton är antagen som ledamot i Advokatsamfundet. Han har en gedigen erfarenhet av att möta både barn och vuxna i utsatta situationer. Detta har gjort Linton till ett stabilt ombud i så väl vårdnadstvister som asylärenden och brottmål. Kombinationen av att vara både målinriktad och empatisk gör honom till en ansvarsfull jurist som alltid sätter sina klienters intressen i första rummet.