Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Medarbetare

Mina Svärd

Mina tog sin examen vid Stockholms universitet och är antagen som ledamot i Sveriges Advokatsamfund.

Hon har tidigare arbetat i Thailand på en internationell thailändsk advokatbyrå, samt på en familjerättslig byrå i Sverige. År 2011 startade hon byrån Mina Advokater i Stockholm. Mina är flerspråkig och talar bland annat flytande persiska. Hon har fördjupad utbildning inom barnrätt och många års processerfarenhet inom området. 

Därutöver åtar sig Mina uppdrag som offentlig försvarare, särskild företrädare för barn samt målsägandebiträde.

Linton Kennegård

Linton har läst juristprogrammet vid Stockholms universitet där han fördjupat sig i folkrätt och migrationsrätt. Linton är antagen som ledamot i Advokatsamfundet.

Han har en gedigen erfarenhet av att möta både barn och vuxna i utsatta situationer. Linton är därför ett stabilt ombud i så väl vårdnadstvister som brottmål.

Kombinationen av att vara både målinriktad och empatisk gör honom till en ansvarsfull advokat som alltid sätter sina klienters intressen i första rummet.

Med en stark förhandlingsförmåga samt hög juridisk kompetens, kan du som klient känna dig trygg med att dina intressen alltid kommer att tillvaratas på bästa sätt.

Pontus Rosengren

Pontus Rosengren har en bred kompetens inom frågor som rör vårdnad, boende och umgänge med barn. Pontus tog sin juristexamen vid Örebro Universitet.

Han är en driven, prestigelös och engagerad jurist som alltid fokuserar på att tillvarata klientens intressen. Han bidrar med ett högkvalitativt arbete samtidigt som han är lyhörd och ödmjuk inför varje enskilt ärende. 

Med sin bakgrund från skola och omvårdnad, har han tagit med sig en djup förståelse för människor i utsatta situationer, tålmodighet och en förmåga att förklara saker på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt.
Bortsett från i humanjuridiska ämnen fördjupade Pontus sig i flera olika rättsområden under juristutbildningen, däribland associationsrätt och immaterialrätt. Detta har gett honom en bredd i hans juridiska kunskaper som följer med och hjälper honom dagligen i arbetet.