Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Familjerätten – få hjälp att samarbeta och att upprätta avtal

Familjerätten finns i varje kommun och är en enhet som tillhör socialförvaltningen. Föräldrar kan vända sig dit för att få rådgivning och vägledning när det gäller frågor om vårdnad, boende och umgänge samt faderskap och adoption. Familjerätten bistår även föräldrar med samarbetssamtal för att nå en lösning i vårdnadskonflikter. Föräldrar kan där stadfästa sina överenskommelser kring vårdnaden genom avtal. Familjerätten utför även utredningar på uppdrag av domstol i vårdnadstvister.  


Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24