Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Målsägandebiträde

Det är vanligt med målsägandebiträden vid grövre brott, vid sexualbrott och vid brott inom familjen. Om man är ung när man utsätts för ett brott kan det finnas anledning att begära ett målsägandebiträde och man kan i vissa fall få det beviljat på grund av sin låga ålder. Det är tingsrätten som förordnar om målsägandebiträde men begäran görs normalt sett genom polisen eller åklagaren.

Det är tingsrätten som beslutar avseende rätten till målsägandebiträde och staten som betalar målsägarbiträdets arvode. Att anlita oss som målsägandebiträde kostar således ingenting för dig. Ett målsägandebiträde kan du få om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för till exempel sexualbrott, misshandel, olaga frihetsberövande, rån eller annat brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Om du utsatts för brott, polisanmält eller funderar du på att polisanmäla? Då kan du komma att behöva ett juridiskt ombud.
Vi på mina jurister åtar oss uppdrag som målsägandebiträde, vilket innebär att vi erbjuder dig som utsatts för brott för ett engagerat och kunnigt ombud som stödjer dig och tillvaratar dina rättigheter under hela brottmålsprocessen.

Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24