Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Domstolarnas utgångspunkter

Domstol kan endast döma i tre frågor när det gäller barns omvårdnad.

Vem kan vara barnets vårdnadshavare
Hur barnets boende fördelas mellan föräldrarna
Umgänge med den förälder som inte bor med barnet.
Domstolen utgår utifrån vad som är bäst för barnet i det enskilda fallet. Föräldrar kan reglera barns vårdnad, boende och umgänge i avtal. De har dock alltid rätten att väcka talan i alla tre frågor hos domstolen. En förälder som är skild från vårdnaden har fortfarande rätt till att bo med eller ha umgänge med barnet.  


Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24