Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Umgänge

 

Barnet har i enlighet med Föräldrabalken rätt till umgänge med den förälder som den inte bor med och det är ett gemensamt ansvar för barnets föräldrar att tillgodose att det sker. Umgänge är, i dagligt tal, rätten att få tillbringa tid tillsammans, dela vardagen med sin förälder eller sitt barn. Den föräldern som barnet bor tillsammans med ska ta del i kostnaderna för de resor som föranleds av barnets behov av umgänge med den andra föräldern. Ett umgänge innebär att föräldern och barnet i fråga antingen träffar varandra eller att de kontaktar varandra på annat sätt. Rätten kan på talan av en förälder eller socialnämnden besluta om umgänge. Föräldrarna kan även skriftligt avtala om umgänget om socialnämnden godkänner det.


Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24