Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Särskild företrädare för barn

När ett barn har blivit utsatt för brott som för den misstänkte kan leda till fängelse, och den misstänkte är barnets vårdnadshavare, eller i de fall vårdnadshavaren har någon sorts relation till den misstänkte, utses en särskild företrädare för barn. En särskild företrädare företräder barnet i stället för vårdnadshavaren och tillvaratar barnets intressen i rättsprocessen. Vidare finns den där för barnet som stöd och närvarar vid bland annat polisförhör och läkarbesök. Då det är barnets intressen som ska tillgodoses och det finns eller skulle kunna finnas en intressekonflikt mellan barnet och vårdnadshavaren, är det även den särskilda företrädaren som mottar alla dokument och kallelser till möten, förhör och domstol.

Det är tingsrätten som förordnar om målsägandebiträde men begäran görs normalt sett genom polisen eller åklagaren. Det är staten som står kostnaden för den särskilda företrädaren.

Vi på Mina Advokater åtar oss uppdrag som målsägandebiträde och särskild företrädare för barn, vilket innebär att vi erbjuder dig som utsatts för brott för ett engagerat och kunnigt ombud som stödjer dig och tillvaratar dina rättigheter under hela brottmålsprocessen.