Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Äktenskapsskillnad

En skilsmässa påbörjas genom att man skickar in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten. Har makarna inga barn under 16 år som bor hos dem så upplöses äktenskapet så snart tingsrätten har godkänt ansökan. Om makarna eller någon av dem har barn under 16 år, så är det en betänketid som löper om 6 månader innan äktenskapsskillnaden kan gå igenom. Det finns också en betänketid om 6 månader i de fall det bara är den ena som vill skiljas. Efter de 6 månaderna måste man höra av sig till tingsrätten och meddela att man fortfarande vill skiljas. Gör man inte det inom ett år från det att betänketiden börjat löpa, får man skicka in en ny ansökan om äktenskapsskillnad som även den omfattas av 6 månader betänketid.


Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24