Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Bodelning

När man skiljer sig ska man göra en bodelning där makarna ska dela på giftorättsgodset. Allt som inte är enskild egendom är giftorättsgods. Enskild egendom kan ha uppkommit antingen genom ett äktenskapsförord, genom ett arv (testamente) eller gåva (med utfärdat gåvobrev). Det ska tydligt framgå att gåvan eller arvet ska vara mottagarens enskilda egendom för att det ska räknas som det.

Den dagen ansökan om äktenskapsskillnad inkommer till tingsrätten kallas för brytdagen. Det är detta datum som blir vägledande när tittar på makarnas egendomsförhållanden och för hur man värderar den egendom som ingår i den kommande bodelningen.

Även om det står uttryckt i lagen att en bodelning ska ske när ett äktenskap har blivit upplöst, så finns det inga repressalier om man skulle välja att inte göra en bodelning. Den enda gången man faktiskt måste göra en bodelning är om det finns fast egendom och det ena maken ska ta över denna. Finns det ingen fast egendom och man väljer att inte göra en bodelning, ska man dock ha i åtanke att om man inte gör det och det inte finns ett avtal på att så har skett, så kan den ena maken när som under flera år framöver dyka upp och kräva att en bodelning ska ske. Är man överens så kan man kan upprätta ett bodelningsavtal själva om man så skulle vilja. Det finns inga direkta formkrav på hur ett bodelningsavtal ska se ut förutom att det ska vara underskrivet av båda makarna. Vi rekommenderar ändå att ni upprättar ett avtal er emellan. Ni kan göra det själva, men vi på Mina Advokater hjälper er gärna med att upprätta ett bodelningsavtal där vi listar alla era tillgångar och skulder och hur ni har kommit överens om hur dessa ska fördelas.

Är ni inte överens om hur ni ska fördela egendomen i bodelningen, så kan ni ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Detta kan göras av bara den ena maken, men ni båda får stå kostnaden för bodelningsförrättaren. Oftast är det en advokat som är bodelningsförrättare. Man kan uppge ett förslag på vem man vill ska vara bodelningsförrättare, eller så utser tingsrätten någon för uppdraget.

När sambor bestämmer sig för att separera så ställs även de inför en del frågor om hur man ska fördela egendomen. Tillskillnad från en bodelning i ett äktenskap så är det enbart den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget som blir föremål för en bodelning. Det är också bara om dessa har införskaffats med avsikt för att det ska vara för gemensamt bruk som de blir föremål för en bodelning. Har den ena sambon en bostadsrätt sedan innan man blev sambos, och den ena bara flyttar in, så ska denna inte delas på enbart för att det varit en gemensam bostad. Har något införskaffats innan samboskapet så är det ens egen egendom och detta ska inte vara med i en bodelning. Vill man att en bodelning ska ske när ett samboförhållande upphör så har man ett år på sig från det att förhållandet tog slut att påkalla en sådan. Gör man inte det inom ett år så förlorar man sin rätt att göra det.

Har ni frågor så hör gärna av er till oss på Mina Advokater och boka in ett möte för rådgivning.