Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en rättslig process den uppstår i och med att föräldrar inte kommer överens i frågor som rör omvårdnad av barn och ansöker om stämning i domstol. Domstolen avgör då frågan om föräldrarna ska ha gemensam vårdnad eller om vårdnaden ska tillfalla en av dem ensam. Domstolen kan emellertid inte döma om gemensam vårdnad om båda föräldrar motsätter sig det.  Barnets bästa ska vara avgörande i alla vårdnadstvister och domstolen har en skyldighet till att målet blir utförligt utrett. Domstolen kan därför ge i uppdrag åt socialnämnden att först utreda tvisten. Domstolen följer ofta socialnämndens rekommendationer i sina beslut.

Varje vårdnadstvist är unik och bedöms utifrån de enskilda omständigheterna i fallet. Domstolen tar dock alltid hänsyn till:

  • Föräldrarnas samarbetsförmåga
  • Risk för att barn far illa, förs bort eller hålls kvar
  • Missbruk
  • Barnets behov av en god och nära kontakt med både föräldrarna
  • Barnets vilja med hänsyn till ålder och mognad

En vårdnadstvist kan pågå under en lång tid och för med sig höga kostnader. Kostnaderna kan täckas av hemförsäkringen eller genom rättshjälp. Ditt ombud kan hjälpa dig med att ansöka om rättshjälp. Du kan även kontakta ditt försäkringsbolag för att ta redan på dina försäkringsvillkor. 


Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24