Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Boende

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna får rätten, efter talan av en eller båda,

I de fall där föräldrarna är överens om att vårdnaden ska vara gemensam men inte om var barnet ska bo, får rätten, efter talan av en eller båda, besluta i frågan. Boförälder är dock inte alltid synonymt med den förälder som barnet bor med rent faktiskt. Trots att 25 % av alla barn idag har separerade föräldrar och därmed i de flesta fall bor hos bägge föräldrarna, räknas bara en av föräldrarna som boförälder. Att lösa boendefrågan är inte alltid lätt. Den lokala skattemyndigheten avgör med hjälp av folkbokföringslagen hos vem barnet ska vara skrivet. Om ni är överens om var barnet ska vara folkbokfört beslutar skattemyndigheten utifrån det. Den förälder vars adress barnet är folkbokförd på är den förälder som benämns som boförälder. Boföräldern har inte rätt att flytta till annan ort med barnet utan att den andre föräldern godkänner det om föräldrarna har gemensam vårdnad. Föräldrarna kan själva skriftligt avtala om barnets boende om socialnämnden godkänner det.
Har du ytterligare frågor eller önskar hjälp i ärendet?
Ring oss för kostnadsfri rådgivning! Tel: 08-500 223 24