Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Medarbetare

Mina Svärd

Advokat
0706 - 62 15 88
mina@minaadvokater.com

Mina tog sin examen vid Stockholms universitet och är antagen som ledamot i Sveriges Advokatsamfund. Hon har tidigare arbetat i Thailand på en internationell thailändsk advokatbyrå, samt på en familjerättslig byrå i Sverige.

Efter att ha processat vid dem flesta domstolar runt om i Sverige startade hon år 2011 byrån Mina Advokater i Stockholm som idag även har ett mottagningskontor i Norrköping. Mina är flerspråkig och talar bland annat flytande persiska. Med en fördjupad utbildning inom barnrätt och processerfarenhet inom området känner hon också till dem bästa tipsen för att hindra det allt svårare samhällsproblem vi står inför med vårdnadstvister.

Därutöver åtar sig Mina uppdrag som offentlig försvarare, särskild företrädare för barn samt målsägandebiträde.

Med en stark förhandlingsförmåga samt hög juridisk kompetens, kan du som klient känna dig trygg med att dina intressen alltid kommer att tillvaratas på bästa sätt.

Melinda Darban

Biträdande jurist
0733 - 44 48 73
melinda@minaadvokater.com

Melinda har studerat vid Uppsala universitet, och har läst fördjupningskurser i rättspsykologi och brottmål där hon har kommit i kontakt och fått en djupare förståelse för den juridiska problematik som råder kring dessa typer av frågor.

Hennes tidigare erfarenheter består av administrativ förstärkning hos bl.a. Advokatfirman Glimstedt AB, White & Case AB, Socialstyrelsen m.fl. Melinda är en driven, prestigelös och stresstålig jurist som alltid med engagemang arbetar för att tillvarata klientens intressen. Hon ger inte upp i första taget och tar gärna i lite extra för att få jobbet gjort. Melinda bidrar med ett högkvalitativt arbete samtidigt som hon är lyhörd och ödmjuk inför varje enskilt ärende. Hon åtar sig uppdrag inom byråns samtliga rättsområden.

Linton Kennegård

Biträdande jurist
0722 - 93 26 06
linton@minaadvokater.com

Linton har läst juristprogrammet vid Stockholms universitet där han fördjupat sig i folkrätt och migrationsrätt. Han har en gedigen erfarenhet av att möta både barn och vuxna i utsatta situationer. Detta har gjort Linton till ett stabilt ombud i så väl vårdnadstvister som asylärenden och brottmål. Kombinationen av att vara både målinriktad och empatisk gör honom till en ansvarsfull jurist som alltid sätter sina klienters intressen i första rummet.

Susanne Hansson

Biträdande jurist
0760 - 35 88 33
susanne@minaadvokater.com

Susanne är examinerad vid Stockholms universitet med fördjupning inom terapeutisk juridik och rättspsykologi. Med många års yrkesbakgrund inom såväl event som vård- och omsorg har Susanne en dedikerad och lojal inställning till alla uppdrag och klienter. Hos Susanne finner du en uppmärksam jurist som tar varje enskilt ärende på stort allvar.