Kostnadsfri rådgivning Ring 08-500 223 24

Områden

Barnrätt

Från att ha varit kontrollerande och ensidig i sin syn på föräldrars och samhällets uppgift... Visa mer

Umgänge

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som den inte bor med... Visa mer

Målsägandebiträde

Det är vanligt med målsägandebiträden vid grövre brott, vid sexualbrott och vid brott inom... Visa mer

Migrationsrätt

Vi tar oss an uppdrag inom flertal olika asylrättsliga ärenden och har mottagningskontor i Gävle, Eskilstuna, Södertälje, Örebro, Norrköping och Stockholm.

Vårdnadstvist

En vårdnadstvist är en rättslig process den uppstår i och med att föräldrar inte kommer överens... Visa mer

Familjerätten

Familjerätten finns i varje kommun och är en enhet som tillhör socialförvaltningen... Visa mer

Boende

Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna får... Visa mer

Vårdnad

Ett barn står under vårdnad av båda föräldrarna eller en av dem om inte rätten... Visa mer

Testamente

Egendom som är reglerad efter dödsfall skapar trygghet för den som skriver testmentet och för... Visa mer

Gemensam vårdnad

Ett barn står under vårdnaden av både föräldrarna eller en av dem... Visa mer

Ensam vårdnad

En ensam vårdnadshavare har ensamt rätten och skyldigheten att besluta... Visa mer

Vårdnad, boende och umgänge

Domstol kan endast döma i tre frågor när det gäller barns omvårdnad... Visa mer